Keanggotaan JKKMAR adalah seperti berikut:

Pengerusi : YAB PERDANA MENTERI

Ahli-ahli Tetap

 1. Menteri-Menteri Persekutuan yang telah ditetapkan oleh YAB Perdana Menteri (tertakluk kepada keperluan semasa)
 2. Ketua Setiausaha Negara
 3. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
 4. Ketua Setiausaha Perbendaharaan
 5. Ketua Audit Negara
 6. Peguam Negara
 7. Ketua Pengarah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah National (GIACC) merangkap Ketua Urus Setia
 8. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 9. Semua Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Persekutuan
 10. Ahli-ahli lain berdasarkan keperluan

Keanggotaan JKKMAR adalah seperti berikut:

Pengerusi : YAB PERDANA MENTERI

Ahli-ahli Tetap

 1. Menteri-Menteri Persekutuan yang telah ditetapkan oleh YAB Perdana Menteri (tertakluk kepada keperluan semasa)
 2. Ketua Setiausaha Negara
 3. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
 4. Ketua Setiausaha Perbendaharaan
 5. Ketua Audit Negara
 6. Peguam Negara
 7. Ketua Pengarah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) merangkap Ketua Urus Setia
 8. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 9. Semua Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Persekutuan
 10. Ahli-ahli lain berdasarkan keperluan

Berikut merupakan keanggotaan, agenda dan keputusan Mesyuarat JKKMAR Siri 17 pada 6 Julai 2023:

Ahli-ahli Mesyuarat JKKMAR Siri 17

 1. YAB Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim

YAB Perdana Menteri

 1. Tan Sri Idrus Harun

Peguam Negara

Jabatan Peguam Negara (AGC)

 1. Dato’ Dr. Zulkapli Bin Mohamed

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

 1. Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam Bin Baki,

Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

 1. Datuk Wan Suraya Binti Wan Mohd Radzi,

Ketua Audit Negara

Jabatan Audit Negara (JAN)

 1. Datuk Seri Norazlan Bin Mohd Razali,

Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

 1. Datin Rashidah Binti Mohd Sies,

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan)

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

 1. Datuk Abd Aziz Bin Aban

Pengarah

Bahagian Perancangan Governans Nasional (BPGN)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)