Indeks Persepsi Rasuah (CPI) mencatatkan penurunan kedudukan negara bagi tempoh tiga tahun berturut-turut sejak 2019 memberikan persepsi negatif kepada rakyat terhadap usaha-usaha meningkatkan governans, integriti yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.

Catatan penurunan skor CPI sebanyak 48 peratus pada tahun 2021 sedikit sebanyak akan memberi impak kepada kecekapan dan tahap produktiviti ekonomi dan guna tenaga negara kerana ianya membentuk gambaran sistem nilai yang dipegang oleh organisasi dan masyarakat Malaysia sendiri.

Program Libat Urus berkaitan Governans, Integriti dan Anti-Rasuah bersama pemegang taruah GIACC bertujuan untuk mengenal pasti isu dan fokus semasa dalam aspek governans, integriti dan anti-rasuah yang menjadi perhatian masyarakat dapat dikemukakan kepada GIACC.
Sesi ini akan diadakan secara bersiri dan melibatkan pemegang taruh dari pelbagai latar belakang.

|Program Yang Telah Dijalan

Indeks Persepsi Rasuah (CPI) mencatatkan penurunan kedudukan negara bagi tempoh tiga tahun berturut-turut sejak 2019 memberikan persepsi negatif kepada rakyat terhadap usaha-usaha meningkatkan governans, integriti yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.

Catatan penurunan skor CPI sebanyak 48 peratus pada tahun 2021 sedikit sebanyak akan memberi impak kepada kecekapan dan tahap produktiviti ekonomi dan guna tenaga negara kerana ianya membentuk gambaran sistem nilai yang dipegang oleh organisasi dan masyarakat Malaysia sendiri.

Program Libat Urus berkaitan Governans, Integriti dan Antirasuah bersama pemegang taruh GIACC bertujuan untuk mengenal pasti isu dan fokus semasa dalam aspek governans, integriti dan antirasuah yang menjadi perhatian masyarakat dapat dikemukakan kepada GIACC. Sesi ini akan diadakan secara bersiri dan melibatkan pemegang taruh dari pelbagai latar belakang.

| Senarai Program