VISI

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integritinya, bukan kerana rasuahnya.

MISI

Meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan berteraskan prinsip governans, integriti dan anti-rasuah.

VISI

Peneraju Agenda Pemerkasaan Dasar Governans, Integriti dan Antirasuah Negara.

MISI

Menginstitusikan prinsip governans, integriti dan antirasuah terbaik melalui pengurusan dasar yang strategik, efektif dan holistik.

OBJEKTIF

Menerajui perancangan dan pembangunan dasar nasional dalam aspek governans, integriti dan antirasuah bagi memastikan kebertanggungjawaban semua pihak.