23 Desember 2022

Pengerusi : YBrs.Puan Farah Adura Hj Hamidi,TKP II

Tujuan mesyuarat : GIACC sebagai sekretariat bagi Technical Working Group (Governance) yang akan menyelaras dan menyediakan input berkaitan TWG Governance. Mesyuarat kali ini adalah untuk mendapatkan input daripada ahli2 TWG Governance berhubung isu dan cabaran serta cadangan penambahbaikan terhadap kajian separuh penggal RMKe-12 melalui penyediaan kertas strategi.